Tìm thấy 28 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập II

Tác giả: Đinh, Văn Thanh; Nguyễn, Minh Tuấn. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 346.597 GI-108T.

2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập I

Tác giả: Đinh, Văn Thanh; Nguyễn, Minh Tuấn. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 346.597 GI-108T.

3. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Tác giả: Lê, Minh Tâm; Vũ, Thị Nga. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an Nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 320.1 GI-108T.

4. Di tích lịch sử - văn hoá căn cứ Ban an ninh Trung ương cục miền Nam

Tác giả: Huỳnh, Minh Phụng; Lê, Quý Vương; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Khánh Toàn; Nguyễn, Minh Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (2). Kho tài liệu: Tầng 09 363.209 D300T.

5. Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật

Tác giả: Lê, Minh Tâm; Lê, Minh Tâm; Nguyễn, Minh Đoan; Nguyễn, Quốc Hoàn; Nguyễn, Thị Hồi; Nguyễn, Văn Động.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 320.1 GI-108T.

6. Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Tác giả: Trần, Minh Hương; Bùi, Thị Đào; Nguyễn, Mạnh Hùng; Nguyễn, Phúc Thành; Nguyễn, Văn Quang; Trần, Minh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 342.597 GI-108T.

7. Giáo trình luật hình sự Việt Nam. T.1

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 345.597 GI-108T.

8. Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tác giả: Hoàng, Thị Minh Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 345.597 GI-108T.

9. Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Công Bình. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 347.597 GI-108T.

10. Văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng 2001 - 2002. T.2 Phần tín dụng, thanh toán kế toán, kho qũy và thanh tra - pháp chế

Tác giả: Nguyễn, Thành Long. -- Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Vụ pháp chế

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (1). Kho tài liệu: Tầng 09 346.597 V115B.

11. Văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng (2001 - 2002). T.1 Phần tổ chức và ngoại hối

Tác giả: Nguyễn, Thành Long. -- Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Vụ pháp chế

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (1). Kho tài liệu: Tầng 09 346.597 V115B.

12. Giáo trình luật thương mại. T.2

Tác giả: Nguyễn, Viết Tý. -- Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tầng 09 343.08 GI-108T.

13. Giáo trình luật thương mại. T.1

Tác giả: Nguyễn, Viết Tý. -- Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tầng 09 343.08 GI-108T.

14. Giáo trình luật hình sự Việt Nam. T.2

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hòa. -- Trường Đại học luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 345.597 GI-108T.

15. Bình luận khoa học bộ luật hình sự 1999 (Phần các tội phạm)

Tác giả: Phùng, Thế Vắc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (3). Kho tài liệu: Tầng 09 345.597 B312L.

16. Bác Hồ với thủ đô Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 959.704 B101H.

17. Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ

Tác giả: Triệu Hiển; Triệu Hiển; Việt Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 895.922 M103M.

18. Bác Hồ đấu trí với tình báo phương tây

Tác giả: Lê Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 895.922 B101H.

19. Giờ phút then chốt : những vấn đề cần giải quyết gấp của Trung Quốc ngày nay

Tác giả: Hứa Minh; Hứa Minh; Đào, Văn Lưu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (2). Kho tài liệu: Tầng 09 330.951 GI-460P.

20. Thị trường mở từ lý luận đến thực tiễn : Sách tham khảo

Tác giả: Trần, Trọng Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Thanh Hóa : Công an nhân dân , 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 332.1 TH300T.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L