Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập II

Tác giả: Đinh, Văn Thanh; Nguyễn, Minh Tuấn. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 346.597 GI-108T.

2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập I

Tác giả: Đinh, Văn Thanh; Nguyễn, Minh Tuấn. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 346.597 GI-108T.

3. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Tác giả: Lê, Minh Tâm; Vũ, Thị Nga. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an Nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 320.1 GI-108T.

4. Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Công Bình. -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 347.597 GI-108T.

5. Giáo trình luật hình sự Việt Nam. T.2

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hòa. -- Trường Đại học luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 345.597 GI-108T.

6. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (6). Kho tài liệu: Tầng 09 342.597 GI-108T.

7. Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

Tác giả: -- Trường Đại học Luật Hà Nội

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang (5). Kho tài liệu: Tầng 09 342.597 GI-108T.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L