Giáo trình luật hình sự Việt Nam. (Biểu ghi số 781)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00714nam a2200205 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển TVCĐKTKHĐN0000781
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160516164308.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160412s2013 xxu|||||||||||||||||vie||
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVCĐKTKHĐN
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 14
Chỉ số phân loại 345.597
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn, Ngọc Hòa
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình luật hình sự Việt Nam.
Thông tin trách nhiệm Trường Đại học Luật Hà Nội.
Số của phần/mục trong tác phẩm T.2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Công an nhân dân ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 522 tr. ;
Khổ 21cm
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Criminal law
Phân mục địa lý Vietnam
Phân mục chung Study and teaching.
650 #4 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Luật hình sự
Phân mục địa lý Việt Nam
Phân mục chung Học tập và giảng dạy.
710 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ Trường Đại học luật Hà Nội.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách giáo trình
ĐKCB
Ghi chú tập/phần Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn Ngày bổ sung Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông
T.22016-04-24Sẵn sàngTầng 090003913Sẵn sàng2016-04-24 2016-04-24345.597 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàng
T.22016-04-24Sẵn sàngTầng 090003914Sẵn sàng2016-04-24 2016-04-24345.597 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàng
T.22016-04-24Sẵn sàngTầng 090003915Sẵn sàng2016-04-24 2016-04-24345.597 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàng
T.22016-04-24Sẵn sàngTầng 090003916Sẵn sàng2016-04-24 2016-04-24345.597 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàng
T.22016-04-24Sẵn sàngTầng 090003917Sẵn sàng2016-04-24 2016-04-24345.597 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàng
T.22016-04-24Sẵn sàngTầng 090003918Sẵn sàng2016-04-24 2016-04-24345.597 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàng

Phát triển bởi D&L