Giáo trình quản lý tài chính công (Biểu ghi số 1360)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01088nam a2200229 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển TVCĐKTKHĐN0001360
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160516164312.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160412s2007 xxu|||||||||||||||||vie||
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 30000 VNĐ
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVCĐKTKHĐN
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 14
Chỉ số phân loại 352.407
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm, Văn Khoan
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình quản lý tài chính công
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý tài chính công
Thông tin trách nhiệm Phạm Văn Khoan ch.b.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Tài chính ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 351 tr. ;
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Học viện Tài chính
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lí tài chính công, quản lí thu ngân sách nhà nước, quản lí chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước, quản lí chi thường xuyên, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước và quản lí các quĩ tài
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Nguồn của đề mục hoặc thuật ngữ Bộ TK TVQG
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Quản lí
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Nguồn của đề mục hoặc thuật ngữ Bộ TK TVQG
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Tài chính
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách giáo trình
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Kho tài liệu Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006119
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006120
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006121
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006122
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006123
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006124
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006125
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006126
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006127
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006128
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006129
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006130
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006131
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006132
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006133
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006134
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006135
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006136
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006137
2016-04-24Sẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang2016-04-24352.407 GI-108TThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngSẵn sàngTầng 09Sách giáo trình2016-04-24Sẵn sàng 0006138

Phát triển bởi D&L