Giáo trình quản lý tài chính công (Biểu ghi số 1360)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01088nam a2200229 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển TVCĐKTKHĐN0001360
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160516164312.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160412s2007 xxu|||||||||||||||||vie||
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 30000 VNĐ
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVCĐKTKHĐN
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 14
Chỉ số phân loại 352.407
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm, Văn Khoan
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình quản lý tài chính công
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý tài chính công
Thông tin trách nhiệm Phạm Văn Khoan ch.b.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Tài chính ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 351 tr. ;
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Học viện Tài chính
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lí tài chính công, quản lí thu ngân sách nhà nước, quản lí chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước, quản lí chi thường xuyên, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước và quản lí các quĩ tài
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Nguồn của đề mục hoặc thuật ngữ Bộ TK TVQG
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Quản lí
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Nguồn của đề mục hoặc thuật ngữ Bộ TK TVQG
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Tài chính
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách giáo trình
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Không cho mượn Thư viện hiện tại
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006119Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006120Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006121Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006122Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006123Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006124Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006125Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006126Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006127Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006128Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006129Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006130Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006131Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006132Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006133Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006134Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006135Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006136Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006137Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang
Sẵn sàng2016-04-24Thu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da NangSẵn sàngTầng 09 352.407 GI-108T2016-04-24Sẵn sàng2016-04-240006138Sách giáo trìnhSẵn sàngThu vien Cao dang Kinh te ke hoach Da Nang

Phát triển bởi D&L